EmailChoose Note

Instructions :... Вместо да трябва да моли някоя жена или някой мъж за трохи от обич от масата им, той ще намери истински извор на постоянно течаща любов дълбоко в сърцето си, и затова винаги изцяло достъпна за него. Това е обичаният, който никога не може да го изостави, уникалната сродна душа, която завинаги ще остане с него, единствената душа-близнак, която може да търси с абсолютната сигурност, че това е наистина неговата.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


От първия момент на просветление на душата , до финалното състояние на почивка в него, на него му се дава да приеме истината, че любовта , която той търси и се надява да открие извън себе си , трябва да намери вътре в себе си. Истински обичаният не е човекът а присъствието…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se