EmailChoose Note

Instructions :Когато неговите разни мисли и чувства започват да се проявяват като обекти за неговия Аз, това е добре дошъл знак, че той вече не е така обвързан със своето его, както преди.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se