EmailChoose Note

Instructions :Егото непрекъснато намира начини и средства с които да пребори целта на търсенето. И това го прави по-неуморимо и по-хитро от всякога, като се преструва, че си сътрудничи с търсенето и споделя неговия опит.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se