EmailChoose Note

Instructions :… В по-късните, по-напредналите етапи, когато Краткият път влиза в действие, търсещият трябва да започне да забравя себе си и усилията си... трябва да се идентифицира с Висшия си Аз, като се отдаде изцяло на идеята за проявяването му във вътрешния и външния му живот…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se