EmailChoose Note

Instructions :Макар че Дългият път не води директно до Просветлението,  той намалява препятствията, подготвя търсещия и отваря пътя му за влизане в Краткия път, което от своя страна може впоследствие да доведе до просветление.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se