EmailChoose Note

Instructions :Ако той се запита: „Кои са върховните ценности на човешкия живот?“—и ако ясно отговори на този въпрос – той ще бъде в състояние да отговори на повечето моментно възникващи въпроси, свързани със стратегическите политики, тактическите детайли и практическите проблеми на човешкия живот...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Ако търси крайните цели, той ще може да постъпва правилно. Ако разбере каква е по - голямата цел сред малките, ще му бъде много по-лесно да знае какво да прави във всяка дадена ситуация, когато трябва да избира между противоположни действия .
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se