EmailChoose Note

Instructions :…Отделният индивид може да направи твърде малко за духовното състояние на света, но той може да направи много за издигане на собственото си състояние. Колкото по-добре успява да разбере универсалните закони увеличавайки познанието си за тях, толкова по добре ще знае, че дори и в най тъмните времена, когато дяволът привидно триумфира, това е все още едно само временно и ограничено състояние. Защото само доброто ще победи на края.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se