EmailChoose Note

Instructions :Кармата е част от самия него и той не може да се измъкне от нея. той може само да направи някои промени в себе си, които да причинят съответстващо ехо в кармата.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se