EmailChoose Note

Instructions :Целта е да се работи малко по малко, към забавяне действието на мисленето на първо време и успокояването на всичко останало по-късно.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se