EmailChoose Note

Instructions :Опит, който е толкова убедителен, толкова реален, че никакъв интелектуален аргумент не може да му противостои, той е окончателен. Нека другите да казват каквото искат, той остава неповлиян.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se