EmailChoose Note

Instructions :Това, което се е случило през всичките тези години, сега е забулена история за просветения човек; това, което се случва сега, във Вечното Сега, е най-важният въпрос. Така умът му е свободен от старото бреме и грешки. И все пак, ако е необходимо, мъртвите събития могат да бъдат възстановени чрез интензивна концентрация.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se