EmailChoose Note

Instructions :По ”Дългата пътека” аспирантът може най-вероятно да проследи някои от недостатъците си твърде песимистично, да се осъди заради тях, но да бъде напълно сляп за най-сериозния недостатък от всички - за вкопчването в личното си его при всички обстоятелства.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se