EmailChoose Note

Instructions :Когато дойде краят на живота и човекът излезе от него като свещ във вятъра, това, което се случва зависи от неговия характер, степента на съзнателност, подготовката му и последните му мисли.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se