EmailChoose Note

Instructions :В мен има лично Аз. И в мен също е безличното Аз или Висшият Аз. Можем да реагираме неправилно чрез ограниченото си възприятие на егото - или да разпознаем Висшия Аз.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se