EmailChoose Note

Instructions :Егото присъствува, то трябва да бъде активно в света, но не трябва единствено то да се грижи за човека. Тук присъствува също този  другия, Висшият Аз .
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se