EmailChoose Note

Instructions :Всички научни доказателства показват, че има една единствена сила, която управлява цялата вселена, и всички религиозни, мистични преживявания и философски прозрения я потвърждават. Не само това е така, но и тази сила подържа вселената; нейната интелигентност е уникална, несравнима, невероятна. Това е силата, която наричам Световно-Съзнание.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se