EmailChoose Note

Instructions :В основата на Късия път лежи разбирането, че ние винаги сме били Божествени. Това не е нещо ново. Ние сме такива. Единственото нещо е да го приемем!
Source: The Notebooks of Paul Brunton


На Дългия Път много ученици искат преживявания – мистични, окултни, психически. Това, което ги иска и търси удовлетворение от напредъка е егото. Егото се чувства важно. По Късия Път няма копнеж за вътрешни преживявания от какъвто и да било вид. Когато вече си в Истинското, вече няма копнеж...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Няма еднакво зададено правило за всички. Един човек е подходящ за малко от Краткия Път и за повече от Дългия Път, докато при друг е обратното. При повечето хора комбинацията е най-добрия вариант ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Много е важно да се има жива вяра във Върховния Свят и да бъдем като дете и да разчитаме също толкова на Върховния Аз, колкото малкото дете разчита на родителите си...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... През активната част от деня, медитацията приема формата на припомняне, винаги опитвайки се да си спомни Върховния Аз: ТОЙ Е (това е достатъчно)...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... На Дългия Път стремящият се човек се опитва да се усъвършенства. Той преживява успехи и неуспехи, възходи и падения. Когато е разочарован, изпада в меланхолия. На Краткия Път такава ситуация не може да възникне, защото човек има вярата на малко дете. Той е предал цялото си бъдеще на Върховния Аз-Бог и има достатъчно вяра да му се довери. Знае, че е взел правилното решение и затова винаги е щастлив. Той зависи от това БЛАГОВОЛЕНИЕ, знае ТОВА, знае че ТО идва от най-мъдрото същество отвъд света. Каквото и да дойде, ще бъде най-доброто ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Обикновено ние живеем в мислите си, в нашето малко Аз, дори и ако мислите са духовни. Ето защо ние трябва да се пазим от всички мисли. Ако искате да мислите за Върховния Аз, който няма никаква форма, това не е възможно. Ние се опитваме, но всяка идея или форма е грешна. Вие не можете да си го представите. Така че по-добре да не се опитвате, а да останете спокойни...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


По Дългия път - тук работим чрез егото. Ученикът мисли, че е егото и развива концентрация, стремейки се да се подобри, да стане все по-чист. Той казва: Аз извършвам тази работа…”
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… По Краткия път - това е различно, защото идеята егоне влиза, само Висшият Аз, а не копнежът (който принадлежи към Дългия път), но идентификацията…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se