EmailChoose Note

Instructions :В пълнотата на вечното настояще, вечното сега, човек наистина може да живее щастливо. Защото чрез това, което го кара да осъзнава настоящия момент, като възспоменава същността на краткия миг, той  усвоява това преживяване и изпълнява възвишената му цел.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se