EmailChoose Note

Instructions :Това неправилно авто-идентифициране е не само метафизична грешка, но и умствен навик. Можем да поправим грешката чисто интелектуално,  но ни остава да се справим с навика. Толкова дълбоко вкоренен е той, че е нужно тотално усилие за да го променим.Това усилие представлява пътя на Търсенето.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se