EmailChoose Note

Instructions :...Pri voľbe správnej formulky pre svoje použitie, by mal študent mať na mysli, že to je nielen spomienka, čo je nutné, ale spomienka milujúca. Mantra pre takéto opakovanie mu nielen musí pripomínať Nadja, ale musí ho k nemu priťahovať. Preto by mala byť taká, ktorá inšpiruje oddanosť a pozdvihuje charakter. Mala by zahrňovať preduchovňujúcu myšlienku a zhromažďovať okolo seba vznešené emócie...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se