Máme sen,

Veľa ľudí miluje spisy Dr. Paula Bruntona. Ale mnoho ďalších (miliardy ľudí z celého sveta) nikdy nepočuli o Zápiskoch Paula Bruntona. Nemajú ani tušenie, že existuje takáto zlatá studnica múdrosti, lásky a nádeje. Vďaka modernej technológii je možné prispieť k zmene - pomôcť potenciálnym bádateľom tejto univerzálnej náuky, nájsť čo potrebujú a po čom túžia.


Máme sen,

v ktorom bude nakoniec umožnené každému na tejto planéte čítať v svojom vlastnom jazyku každodenné zápisky vybrané z 34000 poznámok zverejnených v Zápiskoch P.B., a tak môže byť každý zoznámený s obsahom 16 zväzkov, ktoré sú skutočným pokladom filozofickej duchovnej múdrosti prispievajúcej k vytváraniu krásy, radosti, zmyslu našich životov a mierovej budúcnosti pre ľudstvo.


Friends of Paul Bruntonučiňte sen skutočnosťou. Pracujeme rôznym spôsobom. Niektorí prekladajú zápisky, iní pomáhajú nájsť príslušných prekladateľov, alebo informujú jednotlivcov a skupiny na celom svete a webových stránkach paulbruntondailynote.se a pozývajú ich na každodennú návštevu.
Ste srdečne vítaní stať sa súčasťou tohto dobrodružstva, stať sa priateľom Paula Bruntona!
Potrebujeme viac prekladateľov. Takých, ktorí spĺňajú tieto tri podmienky:

1. Ten, kto dokonale chápe náuku Paula Bruntona

2. ten, kto veľmi dobre ovláda angličtinu

3. ten, kto sa veľmi dobre vyjadruje vo svojom jazyku

Možno ste to vy sami, alebo o niekom viete, kto spĺňa tieto kvalifikácie a rád by preožil Zápisky P.B. do iného jazyka, než sú tie, ktoré vidíte na týchto stránkach?
Prosím, kontaktujte nás na: info@paulbruntondailynote.se

Nemžeme Vám za to ponúknuť peniaze, jedná sa o dobrovoľnú službu lásky.

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se