EmailChoose Note

Instructions :Zo všetkých týchto mnoho spôsobov práce, ktoré človek môže vykonávať, zo všetkých rôznych spôsobov, v ktorých sa môžu vyjadrovať jeho aktívne poslania, nie je nič vyššie, než práve to, že vedie ľudí z ilúzie do skutočnosti. Preto nie je nesprávne preukazovať jeho úlohe veľkú vážnosť a jemu samotnému veľkú oddanosť.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se