EmailChoose Note

Instructions :Priemerný človek si myslí, že je egom, pretože sa stotožňuje so svojimi myšlienkami a telom. Prebudený človek vie, že je Vedomím, ktoré je za myšlienkami i telom.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se