EmailChoose Note

Instructions :Karma musí pôsobiť automaticky, ale Sila za karmou pozná všetky veci, riadi všetky záležitosti, riadi dokonca karmu samu, vie a rozumie, kedy je odpustenie vhodné.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se