EmailChoose Note

Instructions :Milosť pracuje z jeho stredu smerom von, premieňa ho zvnútra, a preto jej prvé pôsobenie nie je jeho bežnej mysli známe.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se