EmailChoose Note

Instructions :...Aby privolal túto Milosť, musí sa hľadajúci odvrátiť od svojho sústredenia na seba k tomu, čo je jeho úplným opakom - zaoberaním sa Nadja. Má premýšľať iba o Božstve, nekonečnosti a večnosti vyššej Sily a na chvíľku zabudnúť na všetko, čo sa týka jeho osobného rastu.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se