EmailChoose Note

Instructions :Každý musí cítiť a myslieť a jednať a rozprávať. Avšak každý nepostrehne následky týchto funkcií, blízke či vzdialené, rýchle alebo pomalé. Každý, kto si zvolí nesprávny cieľ alebo nečestné prianie, musí strpieť následky svojej voľby. V každom zlom čine leží skrytý jeho bolestný spätný účinok. Tento proces je kumulatívny. Každý skutok plodí ďalší v rovnakom zostupnom smere. Každá odchýlka od správnosti činí návrat obťažnejším.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se