EmailChoose Note

Instructions :Osvietený je ten človek, ktorý svojim blížnym slúži najviac, ale za svoju službu obdrží najmenej uznania. To preto, že ľudstvo nechápe, v čom spočívajú jeho pravé záujmy, čo je jeho pravým cieľom a prečo vôbec tu na svete je.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se