EmailChoose Note

Instructions :Človek sa stáva odpútaným vtedy, keď sa oslobodí od všeobecne prevládajúcej tendencie spájať každú skúsenosť s osobným egom. Odpútanie ho oslobodzuje od seba samého a chráni ho pred citovou závislosťou na jeho okolí.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se