EmailChoose Note

Instructions :Na samotnom prahu tohoto vyššieho Hľadania nájdete určité prekážky, ktoré budú brániť vstupu. Nie sú vám cudzie, sú vo vašej mysli. Preto je vašou prvou povinnosťou ich premôcť.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se