EmailChoose Note

Instructions :Vlastnosti a tendencie, ktoré človek prijíma z predchádzajúcich zrodení, vytvárajú vo svojom súhrne osobné jastvo, ktoré on pozná ako „ja“.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se