EmailChoose Note

Instructions :Ten, kto svoju myseľ zameria na Neobmedzené miesto na drobné časti, kto sa nezaoberá zlomkami, ale vše zahrňujúcim Celkom, získa niečo z Jeho sily.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se