EmailChoose Note

Instructions :Nie je správne veriť, že choré telo mudrca netrpí žiadnou bolesťou. Bolesť tu je a je pociťovaná, je však obklopená väčším, mierom naplneným, vedomím. Toto vedomie je svedkom onej bolesti. A tak sa bolesti čelí, nie je však odstránená.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se