EmailChoose Note

Instructions :Pre filozofiu je výborne kvalifikovaný ten človek, ktorý má silný zmysel pre službu, ktorý je citovo dobre vyrovnaný a dobre vybavený intelektuálne.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se