EmailChoose Note

Instructions :Je dôležité, aby pocit vťahovania do vnútra, ktorý k nemu niekedy prichádza, okamžite sledoval, kedykoľvek je to možné, a to tým, že zanechá na niekoľko minút všetky vonkajšie záležitosti a sústredí sa na to, k čomu ho pocit vedie...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se