EmailChoose Note

Instructions :Je pravda, že ľudia sa učia sklamaním a vyvíjajú utrpením. Ale to nemusí byť dôvodom, aby sme zabúdali, že sa taktiež učia a vyvíjajú radosťou a krásou.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se