EmailChoose Note

Instructions :…Hvis du samvittighetsfullt har fulgt den firedelte veien, har praktisert mystisk meditasjon og reflektert over metafysiske forhold, hvis du har foredlet din personlighet og handlet uselvisk, og likevel føler du er fjernt fra målet, hva kan du da gjøre? Da må du følge Jesu formaning: ”Be og dere skal få, bank på og det skal lukkes opp for dere.” Du må bokstavelig talt be om nåde med utgangspunkt i den dypfølte smerten...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Det faktum at vi bevisst har begynt vår åndelige søken er i seg selv en manifestasjon av nåden. Vi har nemlig begynt å søke det høyere selvet fordi dets virksomhet har begynt å bli merkbar for oss, gjennom følelsen av at det er uutholdelig å være atskilt fra det. Derfor har dette øyeblikket kommet. Søkeren bør derfor ha mot og føle håp. Vi går ikke egentlig alene. Kjærligheten til det høyere selvet som er vekket i oss speiler kjærligheten vi selv blir vist...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... En rekke bemerkelsesverdige opplevelser vil bekrefte det faktum at en velgjørende kraft har trengt inn i vår personlighet og foredler, løfter, inspirerer og leder oss. En jublende frihet tar oss i eie. Den fortrenger all følelsesmessig uro og personlige byrder ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Alt egoet kan gjøre er å skape de nødvendige forutsetningene for at opplysning kan skje, men det kan ikke skape opplysning selv. Ved selv-rensing, ved konstant streben, ved regelmessig meditasjon, med dype studier, og ved en altruistisk holdning i det praktiske liv, skaper det forutsetningene. Men alt dette er som å banke på døren til det høyere selvet. Bare sistnevntes nåde kan åpne den til slutt ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Derved er denne søken vi har lagt ut på, studiene og meditasjonspraksisen helt fra starten av inspirert av det høyere selvet og holdes oppe av det helt til slutt. Det høyere selvet er allerede virksomt før vi begynner å søke det. Faktisk startet vår søken som en ubevisst lydighet mot en guddommelig tilskyndelse. Og denne tilskyndelsen er nådens første bevegelse. Selv om vi tror at vi gjør disse tingene av oss selv, er det egentlig nåden som åpner hjertet og opplyser sinnet fra det skjulte...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Vårt eget initiativ presser på for å nå målet, alt mens den guddommelige Nåden trekker oss til seg. Disse kreftene må virke sammen hvis prosessen skal fullføres og krones med seier. Men det som opprinnelig gjorde målet attraktivt for oss og inspirerte oss til å tro på det og derved ga støtet til innsats, var nettopp Nåden...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Nådens mystiske inngripen kan forandre et hendelsesforløp. Den åpner opp for nye muligheter, for en annen skjebne...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Uten at vi har et sterkt ønske om det, er det lite sannsynlig at nåden vil komme, og uten nådens hjelp kan det høyere selvet aldri fullbyrdes…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Som i begynnelsen, så også på slutten av denne veien. Åpenbaringen av det høyere selvet er ikke noe som skjer ut fra vår menneskelige vilje. Bare den guddommelige viljen – det vil si det høyere selvets nåde – kan skape den gjennomgripende bevissthetsforandringen og fjerne skjellene fra våre øyne for alltid, den som gjør eleven til en mester.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... På et visst stadium må vi lære å ”gi mer slipp”, og tillate det høyere selvet å ta oss i eie, heller enn å streve etter å få del i noe vi tror vi fortsatt har gått glipp av. Alle søkere som har gått igjennom dette stadiet vil huske hvilket sprang framover denne oppdagelsen betydde...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…Når vårt eget strev holder opp, kommer en høyere makt oss til unnsetning. Uten at vi foretar oss noe, gjør nåden for oss det vi ikke klarte å gjøre for oss selv, og under dens velgjørende grep opplever vi at vår høyere vilje styrkes, vår moral foredles og vår åndelige lengsel blir sterkere...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Når vi midt i en krevende situasjon er villige til å gi slipp på en refleksmessig oppfatning og innta et høyere standpunkt, mottar vi nåde. Dermed har et mirakel funnet sted og den refleksmessige negativiteten i denne oppfatningen er utslettet fra vår personlighet for alltid. Situasjonen satte oss på prøve og ga oss samtidig denne muligheten...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... I vår oppriktige søken etter det høyere selvet må vi ha en kjærlig holdning. Ja, hele vår søken må være gjennomsyret av en slik inderlighet... Fordi vi føler kjærlighet til noe som overskrider våre egoistiske interesser, kan vi ikke lenger streve etter fordeler på andres bekostning. Vårt mål vil ikke bare være å elske sjelen, men å forstå den, ikke bare å høre dens stemme når vi mediterer, men å omsette dens budskap til handling i våre liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Nåden er det vidunderlige, ekte og endelige beviset på at det ikke bare er mennesket som søker Gud, men at også Gud hele tiden venter på mennesket...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Når egoet kjenner seg dratt mot sin hellige opprinnelse, skjer det en tilsvarende dragning fra det høyere selvet mot egoet. Tvil aldri på at guddommen alltid besvarer egoets lengsel. Verken vår fortid eller nåværende karakter kan endre dette velsignede og håpefulle faktum …
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Ingen er så elendig, så syndig, så svak ellers så knekt at det ikke går an å starte på nytt. Det beste er å bli som et barn, sette all sin lit til det høyere selvet, og bønnfalle det om veiledning og nåde. Denne bønnen bør gjentas minst en gang om dagen, og gjerne oftere. Han eller hun bør vente tålmodig og oppmerksomt på et intuitivt svar i løpet av de påfølgende ukene og månedene...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Først må vi be om å bli befridd fra sansenes, begjærets og tankenes tunge slaveri, deretter om å bli bevisst det høyere selvets nærvær...Lengselen etter en slik befrielse og et slikt nærvær må være helt oppriktig og utrolig sterk...Det høyere selvet er ikke bare et begrep – det er en levende realitet...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Hvis det er sant at bare guddommelig nåde kan føre åndelig søken til frem til en lykkelig slutt, er det like sant at det også må pågå menneskelig streven som tiltrekker seg nåden. Det som trengs for å nedkalle nåden er først og fremst en total ydmykhet som må være absolutt ærlig og oppriktig. Egoet må ofres til det høyere selvet, det jordiske må gjennomsyres av ønsket om å bli himmelsk og denne hengivenheten må komme til uttrykk gjennom en daglig praksis.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Nåden kommer til det hjertet som higer aller mest etter den...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Bare hvis en mann blir like forelsket i sin sjel som han noensinne har vært i en kvinne, har han mulighet til å finne den. Stadig lengsel etter det høyere selvet i en ånd av religiøs hengivenhet, er et av de sentrale aspektene på den firedelte veien (dyp meditasjon, metafysiske studier, foredling av karakteren og uselviske handlinger). Lengselen etter å våkne opp til vår høyere bevissthet må gjennomsyre all bønn og tilbedelse, konsentrasjon og meditasjon...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Det var en av Jesu spesielle oppgaver å formidle at medfølelse (eller kjærlighet, som det opprinnelige ordet ble oversatt til) er en av Guds viktigste egenskaper, og at nåde, tilgivelse og frelse følgelig er sentrale trekk i Guds aktive forhold til menneskeheten...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


… Den særskilte hjelpen vi trenger på et bestemt stadium vil komme av seg selv. Den kan kan komme i form av at ytre omstendigheter endres eller gjennom et møte med en mer utviklet person, den kan komme i form av en bok eller et brev, som en plutselig uventet følelsesmessig inspirasjon eller en klargjørende åndelig intuisjon ...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Når vi opplever nåden innenfra, er det som alle kvaler og ubehagelige minner fra fortiden sammen med frustrasjoner over nåtiden mirakuløst blir strøket ut av det høyere selvets usynlige og helende hånd. Vi vet at noe nytt har kommet inn i vår bevissthet, og fra det øyeblikket har vi en umiskjennelig følelse av at vårt indre liv velsignes med en raskere utvikling...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... Den første viktige verdien av anger er at den markerer et brudd med fortiden, dernest at den åpner opp for en ny begynnelse. Tidligere feil kan ikke utraderes, men det er fullt mulig å unngå fremtidige feil…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Angerens verdi er at den er første steg for å bli befridd fra en en fortid vi ønsker ugjort...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se