EmailChoose Note

Instructions :En mystisk opplevelse har sin begrensning. Dualiteten er intakt fordi det fortsatt er et subjekt-objekt forhold. Hvordan kan denne begrensningen fjernes? Svaret er at det bare kan skje når vi er væren, når vi trer bortenfor denne relasjonen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se