EmailChoose Note

Instructions :…Det flyktige glimtet av vårt sanne selv er ikke den største opplevelsen. Foran oss ligger det en opplevelse som er enda større. Der omsluttes vi av uselvisk kjærlighet som brer seg som ringer i vannet ut til alle levende vesener…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Et nytt liv er født i vårt indre, men det er fortsatt på fosterstadiet. Glimtene gjør oss oppmerksomme på at vi har et åndelig selv, men forener oss ikke med dette selvet. De oppfyller sitt viktigste mål hvis de vekker oss fra sansenes makt eller intellektets bedrag...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se