EmailChoose Note

Instructions :…Det flyktige glimtet av vårt sanne selv er ikke den største opplevelsen. Foran oss ligger det en opplevelse som er enda større. Der omsluttes vi av uselvisk kjærlighet som brer seg som ringer i vannet ut til alle levende vesener…
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Et nytt liv er født i vårt indre, men det er fortsatt på fosterstadiet. Glimtene gjør oss oppmerksomme på at vi har et åndelig selv, men forener oss ikke med dette selvet. De oppfyller sitt viktigste mål hvis de vekker oss fra sansenes makt eller intellektets bedrag...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


...Tanken om at vi har et høyere selv, over-bevisningen om at vi har en sjel baner vei inn i vår ”lille eksistens” med stor og opplysende kraft. Det er som å komme ut i flommende sollys etter en ørkesløs vandring gjennom en lang, mørk tunnel...
Source: The Notebooks of Paul Brunton


... En lykkebringende opplevelse av det høyere selvet kan komme brått på oss under meditasjon. I det ene øyeblikket er vi vårt vanlige egoistiske selv, og sliter med rastløse tanker og turbulente følelser; i neste øyeblikk er egoet plutselig borte, og alle sanser og all aktivitet faller til ro. Alt vi trenger å gjøre er å la være å gjøre motstand mot guddommen som tar oss i besittelse, kjærlig ta imot den og ikke streve etter noe…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se