EmailChoose Note

Instructions :Han kan ikke ta betalt for sine tjenester. Det er et vilkår han aksepterer med glede. For uansett hva han gjør for å hjelpe andre, gjør han det av kjærlighet til selve handlingen.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se