EmailChoose Note

Instructions :Vi begynner å betrakte verden på nytt, som for første gang. Men nå er det skjønnheten, harmonien, den dypere meningen og det høyeste målet vi ser. Vi får større følsomhet for naturens skjønnhet og ser naturens farger og former med ny glede.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se