EmailChoose Note

Instructions :Kontinuerlig gjentagelse av et mantram fører etter hvert til at vår åndelige kraft våkner til liv. Den veller spontant opp fra sin bortgjemte kilde dypt inne i oss og begynner å gjennomsyre vår bevissthet og pasifisere vårt ego.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se