EmailChoose Note

Instructions :Det finnes en kontinuerlig, rytmisk, naturlig, lett og behagelig menneskelig aktivitet. Det er å puste. Vi kan dra nytte av pusten og kombinere den med en enkel øvelse for å skape en slags meditasjon som har alle de fire nevnte egenskapene. Øvelsen går bare ut på å gjenta et ord lydløst på innpust og et annet ord på utpust. De to ordene må være slik at de sammen uttrykker noe som gir mening; en betegnelse for noe åndelig eller et navn. Her er et nyttig eksempel: “Gud er.“
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se