EmailChoose Note

Instructions :Spørsmålet “Hvem er jeg?” ble stilt et sted i den enorme eldgamle boken The Yoga Vasistha. Århundrer senere tok Saint Francis det ofte med i sine bønner. Men Sri Ramana Maharsha ga det en sentral betydning i sine råd til åndelige søkere og mediterende.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se