EmailChoose Note

Instructions :Dette er vår første gripende opplevelse av det høyere selvets eksistens, det første udiskutable beviset på dets kraft. Ingen senere opplevelse vil kunne måle seg med dette øyeblikket. Det er en av de virkelig skjellsettende opplevelsene i vårt liv.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se