EmailChoose Note

Instructions :Det er ikke avgjørende å finne en lærer av kjøtt og blod –kanskje finner vi ham eller henne i skriftlig form? En bok kan bli en svært nyttig lærer og veileder.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se