EmailChoose Note

Instructions :Mesteren har nådd fram til det høyere selvet. Daglig gleder han seg over å være velsignet med dets nærvær; han har gått fra å bare leve til å ha en unik tilværelse, og han vet at det finnes fred og kjærlighet i universets hjerte. Nå vil han hjelpe andre slik at de kan dele fruktene av hans oppdagelser.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se