EmailChoose Note

Instructions :Et glimt er like mye et resultat av nåden som opplysningen som varer evig. Det skjer utenfor vår vilje, men innenfor vår bevissthet.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se