EmailChoose Note

Instructions :Til slutt blir vi nødt til å heve oss opp til den rene atmosfæren hvor vi kan undersøke vårt personlige liv som noe utenfor oss selv. Og, det som er enda vanskeligere: å leve slik at vi lar personligheten uttrykke visdommen og godheten som karakteriserer dette høyere bevissthetsnivået...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se