EmailChoose Note

Instructions :Mennesker har merkelige forestillinger om hva nåde egentlig er. Det er for eksempel svært få som forstår at ved å åpne seg for naturens skjønnhet eller for musikk og kunst vil de samtidig åpne seg for nåden...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se